Un Manifest del Remix

| Reportar
Nom: Un Manifest del Remix
Data de creació: 16/11/2009
Etiquetes: Drets D'autor, Propietat Intel·lectual, Música, Sgae, Il·legal.
País: Canadà
Sound Systems: ?
Uploader:
Sense avatar
gerno
Descripció: Documental amb llicència Creative Commons que tracta sobre la propietat intel·lectual, fent especial incidència en els drets d'autor en la música. Demostra amb exemples clars la corrupció dins d'aquest àmbit. Es podria entendre com un parel·lelisme amb la societat d'autors española. Fins a quin punt es pot considerar un estil de música il·legal?