Bk-MBDB

De Drogopedia

Revisión a fecha de 01:37 9 ago 2010; PutoMentrus (Discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

Aquesta substància és un RC (del anglès Research Chemicals (Substàncies químiques per investigació)), amb lo qual, hi ha pocs o cap estudi fet al respecte i no es pot saber cóm actúa al organisme a llarg termini.


El bk-MBDB (2-metilamino-1-(3,4-metilendioxyfenil)Butan-1-ona), també anomenat Butilona (del anglès Buthylone), B1. És el análeg β-ketonat de la MBDB. Pertany a la familia de les beta-ketones. Fue fue sintetizado por primera vez por Koeppe, Ludwig y Zeile en 1967. Ha sigut un producte oscur de l'academia fins l'any 2005 quand va ser sintetitzat per una empressa de suministrament de productes químics i ha seguit sent-ho des de que es venc com un RC. Des de a les hores ha sigut estudiat com un possible enteògen. La primera investigació formal sobre aquest producte es va realitzar per primera vegada al 2009 y va demostrar que es metabolitza de manera semblant als medicaments relacionats, com ara la methylone.

Els seus efectes son principalment euforics i empatògens i entactògens.

Llistat d'efectes.

POSITIUS

sensació de benestar sentiments d'amor y empatía atovament del jo major disposició per comunicar-se major apreciació de la música augmenta la conciencia dels sentits (menjar, beure, olorar, tocar cosses) ganes d'abraçar y besar a la gent sensació de que el que pasa ho fa al moment perfecte

NEUTRES

cambi general a la conciencia dilatació de la pupila dificultat per concentrar-se, inquietut cambi a la percepció del temps lleuger augment de la temperatura corporal lleuger augment de la frecuencia cardíaca

NEGATIUS

(augment d'efectes secundaris negatius amb dosis més altes) tensió muscular y mal tensió al queixal augment de la transpiració molèsties gastrointestinals, nàusees i vómits marejos i confusió excés de sensibilización a la música y el soroll paranoia, por no deseados que cambian la vida las experiencias espirituales posible dificultat per integrar les experiencies taquicardia, palpitacions del cor

Extraït de [www.erowid.org] i [www.wikipedia.org]

Vistas
Herramientas personales