Normes de la pàgina

Normes de la pàgina...

... quan pugis fitxers:

  • No està permès: pujar fitxers amb contingut racista, sexista, deixista o clarament ofensiu. Publicar contingut protegit amb drets d'autor.
  • Els fitxers que aportis hauran de tenir relació amb les festes lliures o ser de caràcter underground.

...a la secció d'art

  • La secció d'art és exclusivament per a art. Qualsevol fotografia o imatge que no hi estigui relacionada serà eliminada i l'usuari rebrà un advertiment.

... als fòrums:

  • Les discussions entre usuaris estan permeses sempre i quan regni el respecte i la cordura. Les entrades que continguin insults i/o amenaces seran editats i/o eliminats. Si qualsevol dels implicats persistís amb aquesta actitud el tema serà tancat i l'usuari banejat.
  • No dupliquis missatges: empra el cercador i el botó d'editar.
  • Posa títols concrets a les entrades.
  • Si has de crear un post per anunciar una festa respecta el format de l'anunci: [dd/mm/aa] informació adicional de la festa