Esdeveniments
Informació (-)
  • Hi ha esdeveniments amb informació oculta que només pot ser accedida mitjançant un codi secret.
  • Recorda que la informació que s'envia a underave està xifrada mitjançant SSL de manera que ningú pot interceptar la informació que envies.
Fil RSS

Ho sentim, no hi ha festes en aquest moment

Què és aquest apartat i com funciona?

Aquí podeu anunciar festes amb informació oculta.
Hi ha una part pública que pot veure tothom i una part amagada (opcional) que només es podrà veure amb un codi que podrà generar qui anuncïi la festa i a partir de la data que aquesta persona esculli. Aquesta persona podrà passar el codi als seus amics per tal que puguin accedir la informació privada.

Molt bé, però com està fet? Ja és segur això?
La teva connexió a underave està xifrada mitjançant SSL. Això vol dir que la informació que tu reps i envies de/a underave només és visible per tu, i per tant ningú pot interceptar res del que envies (el codi) ni del que reps (la informació oculta de la festa).

Afegir una festa